19.11.2021

TYPO3 v11 co nowego

Wymagania systemowe dla TYPO3 v11 

 • PHP 7.4 lub 8.0
 • MySQL 5.7+ / MariaDB / Postgres / SQLite support

Instalacja CMS TYPO3 v11 przy pomocy composera

TYPO3 v11 LTS można zainstalować na różne sposoby. Zalecanym podejściem jest tworzenie projektu za pomocą Composera. Alternatywnie pobierz i rozpakuj pakiet źródłowy ze strony get.typo3.org. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie get.typo3.org/version/11.

        
          
            
composer create-project typo3/cms-base-distribution:^11 typo3v11

          
        
        
php
Copied to clipboard

Nowe funkcjonalności w TYPO3 v11

 

Deep Link w TYPO3 v11

Najnowsze wydanie TYPO3 umożliwia redaktorom wspólne edytowanie i publikowanie treści. Aby jeszcze bardziej uprościć współpracę między użytkownikami, TYPO3 oferuje teraz głębokie linki w panelu administracyjnym TYPO3.

Są to bezpośrednie linki do modułów, stron a nawet określonych elementów treści. Użytkownicy mogą tworzyć zakładki lub łatwo udostępniać te linki, dzięki czemu za pomocą jednego kliknięcia inny użytkownik może przejść do tego samego rekordu.

TYPO3 v11 Multi-factor Authentication

Kiedy admistrator TYPO3 loguje się do zaplecza nazwa użytkownika i hasło nie stanowią już wystarczającego zebezpieczenia. Wiele rozbudowanych instalacji TYPO3 zawiera cenne dane i bardzo wrażliwe informacje o firmie, które powinny być chronione w należyty sposób. Wersja 11 zapewnia elastyczne uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA), w celu ochrony procesu logowania i poprawy bezpieczeństwa.

 

 

W najnowszym wydaniu TYPO3 jest dostępnych jeszcze parę innych sposobów, aby podnieść bezpieczeństwo naszego systemu.

$GLOBALS['TYPO3_CONF_VARS']['BE']['loginRateLimit']  Maksymalna liczba prób logowania w przedziale czasu w [BE] [loginRateLimitInterval], zanim dalsze żądania logowania zostaną odrzucone. Ustawienie tej wartości na „0” wyłączy ograniczenie szybkości logowania.

        
          
            
$GLOBALS['TYPO3_CONF_VARS']['BE']['loginRateLimit'] = 5;
$GLOBALS['TYPO3_CONF_VARS']['BE']['loginRateLimitInterval'] = 15;
$GLOBALS['TYPO3_CONF_VARS']['BE']['loginRateLimitIpExcludeList'] = 'xxx.xxx.xxx.xxx';
          
        
        
php
Copied to clipboard

Nowy ulepszyny wygląd "New record Wizard"

Typo3 v 11 widok listy

Dodatkowe funkcje widoku listy, takie jak dostęp do dodatkowych szczegółów rekordu lub historii zmian elementów treści, mogą być wykonywane dla każdej tabeli osobno za pomocą nowego przycisku.

Zmianie uległ również przycisk "eksportowanie danych". Jest widoczny w nagłówku każdej tabeli. Jednak to jeszcze nie wszystko. Zamiast prostego pobierania pliku CSV, użytkownicy zaplecza mogą teraz dostosować eksport danych i skonfigurować nazwę pliku, format wyjściowy (CSV lub JSON) i inne cechy.

Wtyczka "Forms" w Typo3 v11

Wtyczka "Forms" jest kompatybilna z Bootstrap 5. Poprawiona została semantyka plików html. Wszystkie zakodowane na stałe w szablonach klasy CSS zostały przeniesione do konfiguracji. Aby użyć nowych szablonów kompatybilnych z Bootstrap 5, opcja renderowania formularza `templateVariant` musi być ustawiona z `version1` na `version` w ustawieniach formularza.

O Autorze

Krzysztof Napora

Posty, które mogą Cie zainteresować